یادگیری فعال

یادگیری فعال؛ اپیزود پنجم پادکست فرتاک

اپیزود پنجم پادکست فرتاک با عنوان فریب در نیاز سنجی منتشر شد.


در این اپیزود تلاش کردیم در مصاحبه باخانم دکتر فرزانه فرزادنیا متخصص برنامه درسی محیط کار، علاوه بر پرداختن به مفهوم یادگیری فعال و روش ها و فنون تدریس در صنعت، دلیل اهمیت این رویکرد و وضعیت فعلی سازمان های ایرانی در بکارگیری آن را بررسی کنیم.

پادکست

تدریس در صنعتسازمانیادگیری فعال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.