پادکست فرتاک

به تازگی تولید پادکستی را آغاز کرده ایم به نام فرتاک. در این پادکست به صورت تخصصی به حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی می پردازیم.

علاوه بر اینجا می توانید در تمام نرم افزارهای تخصصی پخش پادکست ما را دنبال کنید و شنونده تولیدات ما باشید.